kalender / calendar

Het spelen van de escape game “School is out!” duurt 60 minuten.
Aanwezig op de afgesproken locatie 15 – 10 minuten voor de start.
To play the escape game “School is out!” you need 60 minutes.
Present on location 15 – 10 minutes before the start.

We spelen in een echte school (waardoor de speelmomenten erg beperkt zijn), en de vraag is groot.

Inschrijven kan enkel online via het inschrijfformulier op deze website (tabblad “Boeking”). Er kan enkel gespeeld worden op de data en speelmomenten die op het inschrijfformulier zijn vermeld.

Pas na bevestiging per mail door de Baron is de inschrijving definitief.

Waarschuwing:
De Baron is geen professional,
maar heeft een groot puzzelhart 😉

As it is a real school, the possible dates and hours are not  flexible. Online booking only. Fully booked till december 2018.

Warning:
The Baron is not a professional,
but he loves the thrill of a good puzzle-game 😉