info

Welkom bij School is Out, de eerste escape game in Brugge. Bij een Escape Game is het de bedoeling om in team creatieve raadsels op te lossen binnen een beperkte tijd (1 uur). Daarvoor is samenwerking en een dosis gezond verstand vereist. De locatie (hier: een echte school) bepaalt voor een deel het verhaal.

Nog vragen?
info@debreinbaronie.be
(boekingen enkel via online formulier)

During an Escape Game you need to think and act together to solve puzzles and riddles within a specific time range (1 hour). The location (here: a real school) is part of the story.

Still some questions?
info@debreinbaronie.be
(booking: online form only)

Referentiegegevens:

De Breinbaronie
Mariastraat 12
8020 Waardamme
Ondernemingsnummer 0806.948.839